راهنمای نوع نور لامپ‌های روشنایی

1399/05/14

راهنمای نوع نور لامپ‌های روشنایی
اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می‌کند و این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می‌دهند. برای توضیح این تعریف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید، وقتی یک تکه فولاد گداخته می‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره بوده و وقتی که گرم‌تر شود دارای رنگی بین آبی و سفید می‌گردد. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می‌دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می‌کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می‌شود. بنابراین دمای رنگ براساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معین تعریف شده است و بر حسب درجه کلوین بیان‌می شود. دمای رنگ بیشتر از ۴۰۰۰ درجه کلوین به عنوان نور سرد و دمای رنگ پایین تر از ۳۰۰۰ درجه کلوین به عنوان نور گرم در نظر گرفته می‌شود.

۱- طبیعی و آفتابی (Warm White & Soft White) لامپ‌های با رنگ طبیعی و آفتابی (دمای رنگ ۲۷۰۰k و ۳۰۰۰k) دارای رنگ زرد ملایم بوده که احساس آرامش و راحتی را برای افراد حاضردر فضای دارای این نور به وجود می‌آورد. رنگ آفتابی به علت ملایم بودن مناسب برای روشنایی مکان‌هایی مانند سالن نشیمن، سالن غذاخوری و اتاق خواب می‌باشد. ۲- صدفی (Cool White) لامپ‌های با رنگ صدفی (دمای رنگ ۴۰۰۰k) به میزان کمی سفیدتر از لامپ‌های آفتابی و طبیعی و بوده و احساس انرژی بیشتر را به افراد حاضر در فضای دارای این نور منتقل‌می نماید. لامپ‌های صدفی مناسب برای فضاهایی مانند آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، محیط‌ های آزاد و بدون سقف، پارکینگ و فضای اداری می‌باشد. ۳- مهتابی (Day Light) لامپ‌های با رنگ مهتابی (دمای رنگ ۶۰۰۰k) دارای رنگ آبی و سفید بوده و شبیه‌ساز روشنایی نیم‌روز در یک روز صاف و بدون ابر می‌باشد. لامپ‌های مهتابی مناسب برای مطالعه، آرایش و فضاهای کارگاهی می‌باشد. رنگ مهتابی بالاترین هماهنگی با محیط های مختلف نسبت به لامپ‌های آفتابی و صدفی را دارا می‌باشد. دمای رنگ: برای مشخص کردن نورها و رنگ‌ها از دمای جسم سیاهی که آن را تولید می‌کند، استفاده می‌کنند. دمای رنگ یا درجه حرارت رنگ که با واحد کلوین سنجیده می‌شود ، بیان‌کننده روشنی و رنگ نور است. پدیده ترکیب رنگ‌های مختلف با طول موج‌های متفاوت و تشکیل یک نور جدید را درجه حرارت رنگ می‌نامند و آن را با واحد کلوین (K) می سنجند. هرچه درجه کلوین بالاتر باشد، نور متصاعد‌ شده خنک‌تر و روشن‌تر خواهد بود و به همین نحو درجه کلوین پایین‌تر بیانگر نورهای گرم مانند زرد و قرمز است. تعریف علمی دمای رنگ: اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف نورهای متفاوتی ایجاد می‌کند و این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می‌دهند. برای توضیح این تعریف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگیرید، وقتی یک تکه فولاد گداخته می‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تیره بوده و وقتی که گرم‌تر شود دارای رنگی بین آبی و سفید می‌گردد. این پدیده رابطه بین دما و رنگ را نشان می‌دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبی مایل به بنفش تبدیل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئی ساطع می‌کند. وقتی قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجی و قرمز می‌شود. بنابراین دمای رنگ براساس رنگ تابیده شده از جسمی سیاه در دمای معین تعریف شده است و بر حسب درجه کلوین بیان‌می شود. دمای رنگ بیشتر از ۴۰۰۰ درجه کلوین به عنوان نور سرد و دمای رنگ پایین تر از ۳۰۰۰ درجه کلوین به عنوان نور گرم در نظر گرفته می‌شود. بیان حس متفاوت از رنگهای گرم و سرد: رنگ‌های گرم: نیمه‌قرمز چرخه رنگ‌ها به عنوان رنگ‌های گرم شناخته می‌شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش می‌باشد. رنگ‌های گرم، محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید می‌کنند. این دسته از رنگ‌ها به وضوح، قابل رویت بوده و موجب جلب توجه می‌گردند. رنگ‌های سرد: نیمه آبی چرخه رنگ به عنوان رنگهای سرد شناخته شده که شامل آبی – سبز و آبی – بنفش می‌باشد. رنگ‌های سرد، رنگ‌های آرامش‌بخش هستند و هارمونی آنها در محیط‌های مختلف، بیشتر است و زیاد در چشم نیستند. سه نوع اصلی دمای رنگ در روشنایی لامپ‌ها عبارتند از: سفید نرم (2700K تا ۳۰۰۰K) سفید روشن/سرد (3500K تا ۴۱۰۰K) روشنی روز (5000K تا ۶۵۰۰K)