آذین بندی شهری

آذین بندی شهری

امروزه شهرها تبدیل به مکان هایی شبانه روزی شده اند، لذا زیبایی های شبانه شهرها به عنوان جزئی جدا نشدنی در طراحی شهری از سوی طراحان شهری مورد توجه قرار می گیرد.
آذین بندی (نورآرایی) شهری که هدف آن خلق و احیای کیفیت محیط شهری در شب می باشد اینک مورد توجه ویژه مدیران شهری قرار دارد و تولید محصولات مرغوب و با کیفیت در این حوزه از تخصص های ما در مجموعه حامیتا می باشد.محصولاتی از جمله تابلو پرچم، ریسه بلوطی LED، ستاره و پنجره نورانی، والواشر آذین بندی و ... محصولاتی است که اینک در حامیتا تولید و در زیبایی شبانه شهرها مورد استفاده قرار می گیرد.

محصولات آذین بندی شهری تولیدی شرکت حامیتا شامل موارد زیر می باشد:

- المان نوری عمومی

- المان نوری مناسبتی

- تابلو پرچم

- ریسه بلوطی

- ستاره فروزان

- والواشر آذین بندی

- ستاره و پنجره نورانی