نورپردازی شهری

نورپردازی شهری

در شهرهای مدرن امروزی، نورپردازی شهری از جمله عناصر تأثیرگذار و مهم در طراحی فضای شهری به حساب می آید که تاثیر بسزایی در بهبود جلوه های بصری شهر دارد.

امروزه با جریان بخش بزرگی از فعالیت های انسان ها در شب با توجه به تغییر ساختار زندگی مدرن،استفاده از نورهای مصنوعی به جای نور طبیعی روز در شب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
ما در حامیتا با توجه به این رویکرد به تولید محصولات مدرن و با کیفیت نورپردازی از جمله جت لایت، چراغ های LED استخری، چمنی، دفنی، رینگ فواره، سنگ نورانی، و والواشر نورپردازی و ... پرداخته ایم.

محصولات نورپردازی تولیدی شرکت حامیتا شامل موارد زیر می باشد:

- جت لایت

- چراغ های LED استخری

- چراغ های LED چمنی

- چراغ های LED دفنی

- رینگ واره

- سنگ نورانی

- والواشر نورپردازی